ĐUA TOP OPEN GAME

( Thời gian từ : 0h00 ngày 1/6 đến hết 23:59 ngày 15/6)

Cách tính :

- Theo BXH : TOP RESET + TÀI PHÚ

- Lấy TOP của TOP Reset + TOP của Top Nạp Thẻ xem ai có tổng nhỏ nhất là người chiến thắng. Nếu tổng TOP bằng nhau sẽ ưu tiên người có Reset cao hơn.
- Người có Tổng Top nhỏ nhất sẽ là TOP 1
- Kết quả đua Top này sẽ dựa vào 2 bảng xếp hạng: Xếp Hạng Reset + Xếp Hạng Nạp Thẻ = BXH Đua Top


Ví dụ:


  • Gamer A là TOP 1 Reset & TOP 3 Nạp thẻ
  • Gamer B là TOP 2 Reset & TOP 4 Nạp thẻ
  • Gamer C là TOP 3 Reset & TOP 1 Nạp thẻ
  • Tổng xếp hạng của A và C đều = 4 còn tổng xếp hạng của B = 6. Vì giải thưởng sẽ ưu tiên người có Reset cao hơn nên thứ hạng TOP cuối cùng sẽ tính như sau: A (Top1) đến C (Top2) đến B (Top3)Yêu cầu:

  • Giá trị thẻ nạp thấp nhất 200.000 Gcoin
  • Reset Tổng Trên 170 lần
  • 1 Tài khoản chỉ lấy 1 nhân vật
  • Top trên không đủ điều kiện nạp, không đẩy top dưới lên thay thế


Giải thưởng
:


Thứ Hạng Phần Thưởng
1 300k Gcoin Vào Tài khoản
2 250k Gcoin Vào Tài khoản
3 200k Gcoin Vào Tài khoản
4 150k Gcoin Vào Tài khoản
5 100k Gcoin Vào Tài khoảnCác nhận giải :
- Vào phần quản lý tài khoản - > Event -> Nhận giải thưởng.
- Chủng Tộc nào , nhận giải chủng tộc đó, không được đổi đồ.

View more latest threads same category: