Về việc thu hồi 40% giá trị Gcoin km của 1 vài bạn ck
Do khi CK bên admin không kiểm tra kỹ đã + gcoin km vào 55% cho các tk trên
Nên BQT sẽ thu hồi lại 40% giá trị gcoin km còn lại của các tk trên
Rất xin lỗi anh em game thủ về sự cố trên.
BQT mu xin kính báo !

View more latest threads same category: